Asgari ücrete gelir vergisi ayarı!

Son dakika asgari ücret haberleri: Asgari ücrete gelir vergisi ayarı! Maaş ödemelerinde değişiklik ve yeni formül
Vergi Kanunu’na göre; çalışanlar yıl içerisinde elde ettikleri gelire göre vergi ödüyor. Toplam geliri 13 bin liraya kadar olanlar yüzde 15, 13 bin ila 30 bin arasında geliri olanlar ise yüzde 20’lik vergi dilimine giriyor. Bu bağlamda asgari ücret hesaplaması hususunda eylül ayı ile birlikte son 4 ayın hesaplaması değişiyor. Bunun nedeni ise asgari ücretlinin vergi dilimine girmesi dolayısıyla maaşında yaşanan eksilmenin önüne geçmek. Peki, asgari ücret hesaplaması için atılan adımlar nelerdir? Öte yandan geçtiğimiz aylarda asgari ücretin enflasyona göre yeniden belirlensin talebinin yanı sıra bir başka öneride asgari ücretin brüt tutarı üzerinden alınan gelir vergisinin kaldırılması ana yönelik bir kanun teklifinde bulundu. Gelir vergisinin maaşlardan muaf tutulması durumunda asgari ücrette artış olacak.
Günlerdir beklenen asgari ücretin zam konusu ne zaman olacak diye, ancak hükümet vergi konusunda tam olaran anlaşamadı. Hükümet bugün asgari ücretin zam olduğunda vergi ayarı için görüşmeler yapacak.

Asgari ücrete gelir vergisi ayarı!
Asgari ücrete gelir vergisi ayarı!

1300 liralık asgari ücret teklifi için dün komisyon ilk kez toplanırken, zamla beraber asgari ücretlinin değişecek olan gelir vergisi ödemeleri de gündeme getirildi. Çalışma Bakanı Süleyman Soylu, asgari ücretlilerin zamma karşılık vergi kaybı yaşamaması için özellikle bunun için çalışma yapacakları mesajının altını çizdi.

YAKLAŞIK OLARAK 6 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili kararı verecek olan Asgari Ücret Tespit Komsiyonu çalışmalarına başlanmış durumda artık.

 

Asgari ücrete gelir vergisi ayarı!
Asgari ücrete gelir vergisi ayarı!

Son dakika asgari ücret haberleri: Asgari ücret hesaplamaları yılın belirli dönemlerinde değişiklik gösterebilmekte, bu nedenle çalışanın herhangi bir kayıp ile karşı karşıya kalmaması için belirli oranlarda hesaplama değişikliğine gidilmektedir. Bu noktada Asgari Geçim İndiriminin (AGİ) artırılması, çalışanın asgari ücret üzerinden kayıp yaşamasına engel oluyor. Peki, bu aşamalarda asgari ücret hesaplaması nasıl yapılıyor? İşte, asgari ücret hesaplama sürecinde o detaylar…. Gelir vergisi; gerçek kişilerin yani hukukta hak edinebilen ve yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergi türüdür. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelir vergisi kapsamına giren gelir unsurları “Gelir Vergisi Kanunu” ile belirtilmiştir.

Şimdi; eylül ayıyla birlikte hesaplama değişiyor. Asgari ücretlinin bordrosunda ilk sekiz ay yüzde 15 oranında gelir vergisi hesaplanırken bu ay yüzde 20 oranında da vergi hesaplaması yapılacak. Eylül ayı bordrosunda kazancın bir kısmı yüzde 15’den, bir kısmı yüzde 20’den vergilenecek. Yılın kalan son üç ayında ise tüm kazancı yüzde 20’den (daha yüksek orandan) vergilenecek.Vergideki artış tutarı, normalde net ücrette de düşüşe neden olur. Ancak asgari ücretli için bu vergi artışının net maaştaki düşüşüne devlet müdahale ediyor. Asgari ücretlinin net maaşının yıl boyu aynı kalması sağlanıyor.

 

Devletin müdahalesi; Asgari Geçim İndiriminin (AGİ) artırılması yoluyla oluyor. Asgari ücretlinin vergisindeki artış kadar (net maaştaki azalış kadar) daha yüksek AGİ ödenerek net asgari ücret yıl boyu korunmuş oluyor. AGİ’deki artıştan dolayı işverene de bir yük binmiyor. İşveren çalışanına ödediği AGİ’yi, kendi ödeyeceği vergiden düşüyor. Aşağıdaki tablodan görülebilir. İlk sekiz ayda çalışanın bordrosunda yüzde 15 oranında 375,23 lira vergi kesildi. Eylül ayında vergi 400,93 liraya yükseliyor. Asgari ücretlinin son üç ay bordrosunda ise 500,31 lira gelir vergisi kesintisi yapılacak. Ancak her durumda asgari ücretlinin net maaşı 2 bin 324 liranın altına düşmeyecek.

İşveren tarafından çalışana AGİ ödemesi yapılabilmesi için çalışanın bordrosunda gelir vergisi kesintisi görünmesi gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) alan çalışanlardan gelir vergisi kesilmediğinden bu çalışanlara AGİ ödenmesi de mümkün olamıyor. Zaten çalışanlara KÇÖ ödemesi de, işverenleri tarafından değil, İŞKUR tarafından ödeniyor.

Yukarıdaki tabloda bekâr asgari ücretlinin AGİ tutarı dikkate alınarak net asgari ücret 2.324 lira olarak hesaplanıyor.Çalışmayan eş ve çocuklardan dolayı AGİ tutarı da artıyor. Dolayısıyla eş ve çocuktan dolayı net asgari ücret de en fazla 154,50 liraya kadar (AGİ kaynaklı) daha yüksek hesaplanabiliyor.

AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.

ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT 2020 NE KADAR OLDU?

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 2.943,00SGK PRİMİ% 14 412,02

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43

GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73

DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34

KESİNTİLER TOPLAMI 618,30

NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70

AGİ 2020 NE KADAR?

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:

“Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş.”

2020 AGİ TABLOSU

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL,

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

GELİR VERGİSİ NEDİR?

Gelir vergisi; gerçek kişilerin yani hukukta hak edinebilen ve yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergi türüdür. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelir vergisi kapsamına giren gelir unsurları “Gelir Vergisi Kanunu” ile belirtilmiştir. Buna göre mal satışı, gayrimenkul getirisi, hisse senedi satış kazancı, kâr payı geliri, mesleki faaliyetler sonucunda elde edilen gelirlerin tümü vergi kapsamındadır.

Asgari ücrete gelir vergisi ayarı!
Asgari ücrete gelir vergisi ayarı!

GELİR VERGİSİNE GİREN KAZANÇLAR:

– Ticari kazançlar

– Zirai kazançlar

– Ücretler

– Serbest meslek kazançları

– Gayrimenkul sermaye iratları

– Menkul sermaye iratları

– Diğer kazanç ve iratlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir